Abacus Language Services

หลายภาษา

เมื่อจำเป็นต้องแปลข้อความเดียวกันเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษาโดยที่ยังคงรักษาความสม่ำเสมอทางการตลาดไว้ ทีมนักแปลของเราจะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ตามที่คุณต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งาน เว็บไซต์ บรรจุภัณฑ์อาหาร คำเตือนด้านสุขภาพ และอื่น ๆ การแปลข้อความเดียวกันเป็นหลายภาษาจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการแปลและทักษะการออกแบบด้วยเช่นกัน ภาษาต่าง ๆ ต้องใช้คำมากกว่าหรือน้อยกว่าภาษาอื่นๆ ในการสื่อความหมายเดียวกัน ดังนั้น เราจะออกแบบข้อความให้พอดีกับพื้นที่เดียวกัน และรักษารูปลักษณ์ขององค์กรที่เหมือนกันทุกประการ

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services