Abacus Language Services

ศาสนา/จิตวิญญาณ

หากคุณมีข้อความทางศาสนาหรือจิตวิญญาณที่ต้องการแบ่งปันกับผู้คนทั้งหลายในภาษาอื่น เราจะแปลข้อความนั้นของคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งในต้นฉบับและด้วยการบูรณาการให้เข้ากับภาษาปลายทางในระดับสูงที่สุดเท่าที่ทำได้

หนังสือ โบร์ชัวร์ บทความ แผ่นพับ เว็บไซต์ บันทึกเสียง วิดีโอ และอื่น ๆ เราเป็นผู้ที่จะทำการแปลด้วยความเป็นกลางและความซื่อตรงตามที่คุณต้องการ บริษัทของเรามีความสนใจในความสมบูรณ์แบบทางภาษา ดังนั้นเราจะแปลเนื้อหาทางจิตวิญญาณ ศาสนา หรือแม้แต่การเมืองของคุณให้มีมาตรฐานสูงสุด กระบวนการอนุมัติกำหนดให้คุณต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ทางจิตวิญญาณกับสมาชิกในชุมชนของคุณ

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services