Abacus Language Services

ภาษาโบราณ

ภาษาที่สาปสูญ ภาษาโบราณ และภาษาเก่าแก่โบราณ ตั้งแต่อักษรอียิปต์โบราณ ไปจนถึงข้อความลึกลับเกี่ยวกับเหรียญที่ค้นพบ เราสามารถแปลเพื่อเปิดเผยความสำคัญทางวิชาการและประวัติศาสตร์ได้

เราสามารถอาศัยเครือข่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเรา เพื่อช่วยเราในการจัดหานักแปลที่มีความรู้ในภาษาที่สาปสูญไปแล้ว ภาษาโบราณ และภาษาเก่าแก่โบราณ สำหรับทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบรอยสัก การตรวจสอบโบราณวัตถุ และการถอดรหัสเอกสาร ไปจนถึงการถอดรหัสข้อความจารึกบนอนุสาวรีย์ ตั้งแต่ภาษาเยอรมันโบราณ อักษรฟูทาร์ก ไปจนถึงมรดกอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ ตั้งแต่ข้อความอารยธรรมคันธาระ ไปจนถึงข้อความอักษรสลาฟยุควิหารเก่า – เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไขความลับของอดีตในภาษาโบราณ

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services