Abacus Language Services

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการภาษาอะบาคัส

บริษัทและพนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในทุกเรื่อง นักแปลและนักออกแบบต้องไม่พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของลูกค้านอกพื้นที่สำนักงาน และห้ามพูดคุยเรื่องการทำงานหรืองานที่ได้รับมอบหมายบนโซเชียลมีเดีย บริการภาษาอะบาคัสจะใช้เฉพาะข้อมูลและเอกสารที่มอบให้กับเราเพื่อ:

เตรียมใบเสนอราคาที่ถูกต้อง และ เพื่อแปลเอกสาร ข้อความ สื่อบันทึกข้อมูล ฯลฯ ของคุณ

ในระหว่างการแปล เราจะเก็บสำเนางานแปลของเราไว้ แต่จะลบเอกสารหรือบันทึกทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ เราไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับงานแปลหรือข้อมูลลูกค้ากับผู้ร่วมงานหรือบุคคลภายนอก

บริการภาษาอะบาคัสพยายามที่จะเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและงานแปลของลุกค้าให้น้อยที่สุด เช่น รายชื่อติดต่อและชื่อบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และรายละเอียดการชำระเงิน เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าขอให้เราลบข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมด เราจะดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

การจัดเก็บข้อมูล

บริการภาษาอะบาคัสจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและงานแปลบนฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งได้รับการดูแลบำรุงรักษาภายในสำนักงานของเราโดยภายใต้การควบคุมของเรา เราดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักแปลภายนอก อีเมลและข้อมูลบนคลาวด์ของเราจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลบำรุงรักษาในฮ่องกง

ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล

พนักงานของบริการภาษาอะบาคัสแต่ละคนได้ลงนามในข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาพูดคุยเรื่องงานของลูกค้า และในกรณีที่จำเป็น เราในฐานะบริษัทยินดีที่จะลงนามในข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ เนื่องจากงานแปลส่วนใหญ่โดยพื้นฐานมีเนื้องานเป็นความลับของลูกค้า เราจึงถือว่าและเข้าใจว่าลูกค้าจำนวนมากไม่ต้องการให้ระบุตัวตน ดังนั้น หากเราต้องการเผยแพร่ข้อมูลว่าใครเป็นลูกค้าของเราบ้าง เราจะทำการเผยแพร่ข้อมูลนั้นภายใต้ควาวมยินยอมหรือการได้รับอนุญาตจากพวกเขา

Abacus Language Services