Abacus Language Services

ทางเทคนิค/ทางการแพทย์

เราไม่มีทางให้เกิดข้อผิดพลาดกับการแปลทางเทคนิคและทางการแพทย์ และนักแปลที่มีทักษะของเราจะรับรองให้คุณมั่นใจด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อให้งานของคุณเพียบพร้อมด้วยความสมบูรณ์แบบ

เอกสารทางเทคนิคและทางการแพทย์ การทดสอบ บทความวิจัย บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก ป้าย และอื่นๆ ต้องการความเป็นเลิศระดับสูงสุดในการสื่อสารและนำเสนอ ซึ่งนักแปลของบริษัทของเราได้รับการว่าจ้างเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถผลิตซ้ำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเทคนิคและทางการแพทย์ เว็บไซต์ โบรชัวร์ และอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมาย วิชาชีพ และการตลาด

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services