Abacus Language Services

ข้อตกลงระหว่างคุณกับบริการภาษาอะบาคัส

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริการภาษาอะบาคัส

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมเว็บไซต์นี้และเวอร์ชันแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ ที่ตามมาของเว็บไซต์นี้ที่เรามีหรืออาจสร้างขึ้น การใช้แพลตฟอร์มนี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา คุณสามารถหยุดใช้แพลตฟอร์มนี้ได้

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนดำเนินการหรือทำสัญญากับบริการภาษาอะบาคัส

แพลตฟอร์มนี้ และเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ของบริการภาษาอะบาคัส เป็นเจ้าของร่วมกันโดย Abacus Multimedia Pty Limited ในออสเตรเลีย, Abacus Multimedia Limited ในนิวซีแลนด์ และ Abacus Multimedia (Private) Limited ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในปากีสถาน ภายใต้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของปากีสถาน (SECP)

ลูกค้าชาวออสเตรเลียที่ทำสัญญาบริการกับบริการภาษาอะบาคัส ถือว่ากำลังติดต่อกับ Abacus Multimedia Pty Limited ประเทศออสเตรเลีย

ลูกค้าชาวนิวซีแลนด์ของบริการภาษาอะบาคัส ถือว่ากำลังติดต่อกับ Abacus Multimedia Limited

ลูกค้าชาวปากีสถานของบริการภาษาอะบาคัส ถือว่ากำลังติดต่อกับ Abacus Multimedia (Private) Limited ประเทศปากีสถาน

เซิร์ฟเวอร์ดิจิทัลทั้งหมดของบริการภาษาอะบาคัสตั้งอยู่ในฮ่องกง และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้ในเขตอำนาจศาลนั้น

ลูกค้าจากประเทศอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจกับบริการภาษาอะบาคัส จะติดต่อกับหนึ่งในสามบริษัทของเราตามข้อมูลในใบเสนอราคาของสำนักงานและข้อตกลงการยอมรับของพวกเขา

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราแสดงว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะมีส่วนร่วมในบริการใดๆ ที่แพลตฟอร์มของเราเสนอให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้นของเรา

ความรับผิดชอบในการชำระเงิน

คุณยอมรับว่า คุณจะมีข้อผูกมัดตามกฎหมายสำหรับการชำระค่าบริการที่เกิดจากการทำสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเรา หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา ตามที่คุณได้เลือกซื้อหรือทำสัญญาซื้อจากเรา

คุณยอมรับความรับผิดชอบในการชำระเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้เนื่องจากบริการที่คุณ หรือบุคคลอื่นที่ดำเนินการในนามของคุณโดยได้รับอนุญาตจากคุณ ได้ตกลงที่จะซื้อจากเรา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริการภาษาอะบาคัสจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตามความจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเราแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันที และจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังสำหรับบริการที่ทำสัญญาและชำระเงินแล้ว เว้นแต่เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามกฎหมาย เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเราแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันที และจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังสำหรับบริการที่ทำสัญญาและชำระเงินแล้ว เว้นแต่เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตามกฎหมาย

ภาระผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่ของบริการภาษาอะบาคัส หรือนโยบาย แนวทาง หรือการแจ้งเตือนที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเราอาจเผยแพร่ในภายหลัง จะแทนที่ข้อความด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่อาจขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่แล้วของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เผยแพร่เหล่านี้เป็นข้อตกลงของเรากับคุณ แทนที่จะเป็นคำแถลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับบริการและการรับประกันที่เสนอโดยบริการภาษาอะบาคัส จะต้องได้รับการตีความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจเผยแพร่ในภายหลัง

ข้อจำกัดความรับผิดในการใช้งานแพลตฟอร์ม

การใช้แพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัสจะถือเป็นความเสี่ยงในการดำเนินการของคุณเอง ความเสียหายใด ๆ ทั้งปวงต่อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นขณะใช้แพลตฟอร์มใดๆ ของเรา จะถือว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณ ในขณะที่เราใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการปกป้องแพลตฟอร์มของเราจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายหรือกิจกรรมดิจิทัลที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เราไม่ได้อ้างว่าแพลตฟอร์มของเราปราศจากไวรัส ปราศจากมัลแวร์ หรือปราศจากซอฟต์แวร์หลบเลี่ยงการตรวจจับอื่น ๆ ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเราโดยที่เราไม่ทราบและไม่ขัดต่อความต้องการในการให้บริการของเรา หากเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์จากซอฟท์แวร์ที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับ ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของเราที่จะกำจัดซอฟท์แวร์เหล่านั้นออกไป และปกป้องเว็บไซต์ของเราจากการโจมตีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดต่อความเสียหายที่ผู้ใช้อาจประสบจากการโจมตีดัวกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ภายในขอบเขตกฎหมายที่ใช้บังคับกับเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินการ ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้อนุญาตไว้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับรอง การทำข้อตกลง การรับประกัน และการทำสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล บริการ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวถึงบนแพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัส ความครบถ้วนสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ ข้อมูล บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ “ตามที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับรอง การทำข้อตกลง การรับประกัน และการทำสัญญา ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดของความสามารถในการซื้อขาย การรับประกัน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดหมายจับทั้งหลายโดยปริยาย

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่มีสิ่งใดจะถือบังคับให้ บริการภาษาอะบาคัส จะยอมรับความรับผิดใด ๆ ในส่วนของผลกำไรหรือรายได้ที่สูญเสียไป ต้นทุน ความเสียหาย ไม่ว่าจะโดยทางตรง โดยทางอ้อม โดยบังเอิญ โดยผลสืบเนื่อง โดยพิเศษ โดยการลงโทษ หรือโดยที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งคุณหรือผู้ใช้รายใดก็ตามอาจเรียกร้อง เนื่องมาจากผลที่เกิดขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบริการภาษาอะบาคัสหรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกรายใด ๆ ของเราที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา เราปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดในส่วนของค่าปรับลงโทษ หรือค่าเสียหายที่เรียกชำระเป็นแบบอย่าง หรือค่าเสียหายที่คุณอาจเรียกร้อง เราขอปฏิเสธความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากความเสียหายหรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาที่ยุติธรรม หรือคำสั่งห้าม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่คุณประสบมา อันเป็นผลมาจากการละเมิดสัญญา การละเลย ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดอื่น ๆ ที่คุณพบจากบริการที่คุณเข้าถึงในแพลตฟอร์มบริการภาษาอะบาคัสของเรา หรือจากบริการใด ๆ ที่แพลตฟอร์มของเราอาจเชื่อมโยงถึง

การรับประกันการแปลของเรา

แม้ว่านักแปลจะทำหน้าที่ผิดพลาด แต่ก็พบได้ยากมาก และเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีข้อผิดพลาดใดปรากฎอยู่ในงานที่เราดำเนินการอยู่ ดังนั้น บริการภาษาอะบาคัสจึงรับประกันการทำงานทั้งหมดตามความสามารถสูงสุดของเจ้าหน้าที่นักแปลของเรา แต่เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่พอใจในงานแปลที่เราส่งมอบ เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ ที่อ้างว่าเป็นผลงานที่ไม่น่าพอใจ และจำกัดการเยียวยาสำหรับการคืนเงินของลูกค้าที่ชำระเงิน

ความรับผิดที่เกิดจากความล่าช้าและการยกเลิก

บริการภาษาอะบาคัสจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นประสบ ซึ่งเกิดจากความล่าช้าหรือการยกเลิกผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการ หรืองานแปลที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม การจำกัดความรับผิดนี้ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจยึดถือเราไว้ภายในเขตอำนาจศาลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การชดใช้ค่าเสียหายของบริการภาษาอะบาคัส

เงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลของบริการภาษาอะบาคัสคือ ข้อตกลงของคุณที่จะชดใช้ค่าเสียหายจากค่าใช้จ่าย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และ/หรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับบริการที่คุณหรือตัวแทนของคุณอาจทำสัญญาหรือชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มใด ๆ ของเราหรือผ่านวิธีการอื่น การชดใช้ค่าเสียหายที่ขยายไปครอบคลุมบริการภาษาอะบาคัสนั้น รวมถึงโดยไม่จำกัดแต่เพียง การเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งหรือกล่าวหาว่าเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยเราหรือผู้ให้บริการใด ๆ ที่เราส่งเสริมบนหรือเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของเรา

ลิงก์ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัสอาจมีลิงก์หรือข้อเสนอแนะไปยังลิงก์ของบุคคลภายนอก และ/หรือผู้ให้บริการที่มีเนื้อหาที่เรากล่าวถึงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น เราจึงปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการดำเนินการ การควบคุม เนื้อหา หรือคุณภาพของบริการหรือข้อมูลที่เว็บไซต์บุคคลภายนอกเหล่านี้เผยแพร่หรือนำเสนอ แม้ว่า PSF จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรวมเฉพาะลิงก์ของบุคคลภายนอกที่เหมาะสมเท่านั้น การรวมลิงก์เหล่านั้นบนแพลตฟอร์มของเราไม่ได้หมายความว่า เรารับรองหรือรับผิดชอบต่อพวกเขาในทางใดทางหนึ่ง ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตัดสินความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ/หรือบริการที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าว

การใช้งานแพลตฟอร์มบริการภาษาอะบาคัสของคุณ

การที่คุณใช้แพลตฟอร์มใด ๆ ของบริการภาษาอะบาคัส จะถือว่าคุณตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ คุณสัญญาว่าจะใช้เฉพาะแพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัสเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น คุณสัญญาว่าจะไม่ส่งคำขอที่เป็นเท็จ หรือส่งโครงการที่เป็นเท็จ ซึ่งไม่ใช่ของคุณเองหรือคุณไม่มีความตั้งใจที่จะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริการภาษาอะบาคัสและ/หรือผู้ให้บริการของเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งบริการใด ๆ หรือทั้งหมดที่คุณมีส่วนร่วม หากเรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าบริการหรือโครงการดังกล่าวไม่ใช่ของคุณโดยชอบธรรม หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว บริการภาษาอะบาคัสจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณประสบ

การชำระค่าบริการ

เมื่อใช้บริการภาษาอะบาคัสในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ซื้อสินค้าจากร้านค้าของเรา หรือรับใบเสนอราคาของบริการใดๆ ที่เราเสนอให้หรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เราหรือผู้ให้บริการของเราเป็นผู้เผยแพร่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ บทลงโทษ ภาษี อากร การประเมิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเราและทั้งหมด จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

การละเมิดเว็บไซต์

คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัส ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่เข้าถึงแบบดิจิทัลที่มีอยู่ในอุปกรณ์ใด ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ การละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการหมิ่นประมาท การล่วงละเมิด การคุกคาม การสะกดรอยตาม การแฮ็ก หรือการละเมิดสิทธิ์ของเราและสิทธิ์ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรา ตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเหมาะสม คุณตกลงที่จะไม่ทำร้าย หรือพยายามทำร้าย หรือแทรกแซงการทำงานและการดำเนินการของแพลตฟอร์มของเราหรือของผู้ใช้ของเรา ผ่านสิ่งประดิษฐ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรืออย่างอื่นใดก็ตาม คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วม หรือพยายามมีส่วนร่วมในการดาวน์โหลด อัปโหลด ส่ง หรือฝังมัลแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือไฟล์ที่เสียหายบนแพลตฟอร์มของเรา หรือผ่านแพลตฟอร์มของเราไปยังแพลตฟอร์มของผู้ใช้รายอื่น คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ของเรา ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้ของเรา โดยการดาวน์โหลด อัปโหลด หรือส่งซอฟต์แวร์ หรือข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากแพลตฟอร์มของเรา

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางปัญญา

ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราตกลงที่จะไม่ละเว้นหรือบิดเบือนเนื้อหาใด ๆ ที่นำมาจากเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ให้เครดิตเรา หรือไม่ได้แสวงหาและรับรองการอนุมัติของเราในการคัดลอก ดาวน์โหลด อัปโหลดหรือเลียนแบบเนื้อหาของเรา เนื้อหาใด ๆ ที่คุณมอบให้เราจะต้องเป็นเนื้อหาต้นฉบับ หรือเนื้อหาที่ผู้สร้างและเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาได้รับทราบและระบุเป็นการเฉพาะแล้ว คุณตกลงที่จะไม่บิดเบือนที่มา ความถูกต้อง ความแม่นยำของเนื้อหา และปฏิบัติตามการระบุของผู้ถือสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ภาษาที่เหมาะสม หรือสิทธิ์ทางปัญญาอื่น ๆ หากมีผู้ใดรู้สึกว่า เราได้ใช้เนื้อหาของพวกเขาอย่างผิดกฎหมายในลักษณะใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านเนื้อหาที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะลบเนื้อหานั้นออกหากเนื้อหานั้นได้มาอย่างผิดกฎหมายหรือเป็นเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ตัวอย่างเช่น หากภาพที่เราใช้โดยอ้างว่าเป็นสาธารณสมบัติ ความจริงแล้วเป็นความคิดสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของอีกคนหนึ่ง เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบแล้ว เราจะลบออกทันทีที่เราสามารถทำได้ รูปภาพและข้อความทั้งหมดที่เราใช้บนแพลตฟอร์มของเรา และในสื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ล้วนมีที่มาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจไม่ถูกต้อง เราปฏิเสธว่า ไม่เคยใช้รูปภาพหรือข้อความที่ไม่ได้เป็นสาธารณสมบัติ หากคุณเชื่อว่าเราได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในเรื่องนี้ เราจะลบออกทันทีที่เราตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงดังกล่าวมาและสามารถลบออกได้จริง บริการภาษาอะบาคัสแปลและเขียนเนื้อหาข้อความทั้งหมดของตนเอง สร้างงานศิลปะ โลโก้ ไอคอน และแหล่งที่มาของรูปภาพจากสิ่งที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นสาธารณสมบัติ 

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริการภาษาอะบาคัส

คุณตกลงที่จะไม่โพสต์ ส่งต่อ คัดลอกหรือเปิดเผยทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าของบริการภาษาอะบาคัส หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองหรือเป็นความลับ ซึ่งคุณอาจได้ครอบครองข้อมูลหรือเนื้อหาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่คุณครอบครอง

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

คุณตกลงที่จะไม่ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมบนหรือจากแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือแจกจ่ายหรือพยายามแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวด้วยวิธีการทางดิจิทัล ตัวอย่างเช่น หากวางรูปภาพที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของเราอย่างผิดกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกและ/หรือแบ่งปันรูปภาพดังกล่าว

ความปลอดภัยดิจิตอล

คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซง ขัดขวาง หรือพยายามแทรกแซงหรือขัดขวางแพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของบริการภาษาอะบาคัส หรือแพลตฟอร์มของบริษัทอื่น หรือของผู้ใช้ของเรา คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึง หรือพยายามเข้าถึง หรือบล็อก หรือพยายามปิดกั้นการสื่อสารใด ๆ ของเรา ผู้ใช้ ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเข้าถึงทางดิจิทัล การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือโฮสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโอเวอร์โหลด การเผยแพร่ การริเริ่ม การเข้าร่วม การชี้นำ หรือความพยายามในการปฏิเสธการโจมตีบริการต่าง ๆ ต่อเราหรือผู้ร่วมงานที่เชื่อมโยงกับเรา คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการหรือพยายามทำการโจมตีใด ๆ ต่อบริการภาษอะบาคัส หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องใด ๆ ของเรา รวมถึงการสแปม การขัดข้อง น้ำท่วม การส่งจดหมาย หรือกิจกรรมดิจิทัลที่เป็นอันตรายอื่นๆ ต่อเรา คุณตกลงที่จะไม่สั่งการบอทดิจิทัล สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล อวตาร ตัวแทนอัจฉริยะ หรือกระบวนการอัตโนมัติประเภทอื่นใดที่แพลตฟอร์มบริการภาษาอะบาคัส ระบบคอมพิวเตอร์ หรือบริการโฮสต์ดิจิทัล ซอฟท์แวร์ หรืออุปกรณ์ประดิษฐ์ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาให้มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายที่เป็นอันตรายในการละเมิดข่าวกรองดิจิทัลของเรา รวมถึงข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเรา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา และ/หรือการรายงานปริมาณการใช้ข้อมูลดิจิทัลประเภทอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างภาระทางดิจิทัลที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งส่งไปยังฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ที่เก็บข้อมูล อินพุต/เอาต์พุต หรืออุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของบริการภาษาอะบาคัส หรือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของเรา คุณตกลงที่จะไม่ส่งหรือไม่พยายามส่งเนื้อหา ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มหรือเซิร์ฟเวอร์ของเรา คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แสดง สร้าง อนุญาต แจกจ่าย ดำเนินการ สร้างใหม่ เผยแพร่ ขาย ผลิตซ้ำ หรือโอนเนื้อหาที่มาจากเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราโดยไม่แสวงหาการอนุมัติและได้รับการอนุมัติจากเราให้ทำเช่นนั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้รหัสประจำตัวส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ บริการ หรือกระบวนการภายในของบริการภาษาอะบาคัสอย่างไม่ถูกต้อง คุณสัญญาว่าจะไม่แอบอ้างหรือบิดเบือนตัวตนของผู้อื่นในการจัดการกับบริการภาษาอะบาคัส หรือบุคคลภายนอกของเรา

การละเมิดข้อตกลง

บริการภาษาอะบาคัสจะระมัดระวังในการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและลิงก์ทั้งหมดที่แนะนำบนแพลตฟอร์มของเรา ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า คุณกำลังดูข้อมูลที่ถูกต้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถมั่นใจได้ทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่บริษัทในเครือของเรา ผู้ร่วมงานที่เป็นบุคคลภายนอก หุ้นส่วนการลงทุน หรือผู้โฆษณาของเราได้มอบให้ไว้ มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดความถูกต้องของความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้แล้วของผู้ร่วมงานของเรา ข้อมูลที่อิงตามความคิดเห็น เช่น คำอธิบายบริการหรือโครงการ หรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราได้ตีพิมพ์ ถือเป็นความคิดเห็นของบริการภาษาอะบาคัส ซึ่งอาจแตกต่างจากความคิดเห็นของผู้อื่น ข้อมูลความคิดเห็นของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลบางอย่าง ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคุณควรตัดสินใจในการนำไปใช้ ดังนั้นบริการภาษาอะบาคัสจึงปฏิเสธความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากคุณหรือผู้ใช้รายอื่น ซึ่งพึ่งพาคำแนะนำหรือคำให้ปรึกษาของเราที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องค้นคว้าบริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่เราอาจกล่าวถึง แนะนำ หรือเสนอแนะต่อไป

ข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล

ในขณะที่บริการภาษาอะบาคัสพยายามทำให้แน่ใจว่า แพลตฟอร์มของเราจะทำงานโดยไม่หยุดชะงัก เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล อันเนื่องมาจากลักษณะทางเทคนิคของอินเทอร์เน็ต เราจะไม่ขอรับประกันการใช้งานเว็บไซต์และบริษัทในเครือของเราโดยปราศจากข้อผิดพลาด บริการภาษาอะบาคัสขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือแก้ไขบริการของแพลตฟอร์มของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นตามสถานการณ์ (เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การบำรุงรักษาเว็บไซต์ หรือกฎหมาย) นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราอาจออฟไลน์ในช่วงระยะเวลาของการซ่อมแซม การเพิ่มบริการใหม่ การเพิ่มเนื้อหาหรือหน้าใหม่ หรือเนื่องจากปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เช่น ปัญหากับผู้ให้บริการโฮสติ้งของเรา ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจพบอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดในการส่งอินเทอร์เน็ตหรือการระงับบริการ จะไม่ส่งผลให้บริการภาษาอะบาคัสต้องรับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจประสบ บริการภาษาอะบาคัสจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากแพลตฟอร์มของเราไม่สามารถใช้งานได้ตามต้องการ

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพกราฟิกที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาของบริการภาษาอะบาคัส จะถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริการภาษาอะบาคัส และ/หรือบริษัทแม่ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงข้อความในทุกภาษา กราฟิก ไอคอนกราฟิก โลโก้ รูปภาพ วิดีโอและคลิปเสียง gif สื่อที่ดาวน์โหลดได้ ข้อมูล และการออกแบบแพลตฟอร์มของเรา พร้อมด้วยซอฟต์แวร์และคุณสมบัติดิจิทัลต่าง ๆ การใช้เนื้อหาของบริษัทในเครือต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายที่ควบคุมสนธิสัญญาฐานข้อมูลในเขตอำนาจศาลทางกฎหมายหลายแห่ง บริการภาษาอะบาคัสขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

การใช้เนื้อหาของเราอย่างเป็นธรรม

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริการภาษาอะบาคัสมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณ และคุณได้รับอนุญาตให้พิมพ์และดาวน์โหลดสำเนาเนื้อหาหน้าเพจเดียวจากแพลตฟอร์มของเราสำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เรากำหนดให้ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่คัดลอก สร้างหน้าเนื้อหาที่ซ้ำกันหรือคล้ายกัน ดัดแปลง ส่ง แสดง เผยแพร่ แจกจ่าย ดำเนินการ อนุญาต หรือขายการแปล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ โครงการ บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาที่มาจาก แพลตฟอร์มของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริการภาษาอะบาคัสนอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่ และ/หรือผลิตแพลตฟอร์มหรือฐานข้อมูลของคุณเองโดยใช้เนื้อหา ข้อมูล หรือการออกแบบจากแพลตฟอร์มใดๆ ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะจาก PSF  ในกรณีที่ PSF อนุญาตให้ใช้ข้อมูล กราฟิก หรือเนื้อหาประเภทใดก็ตามจากเว็บไซต์ใด ๆ ของเราเพื่อทำการผลิตซ้ำขึ้นมา เรากำหนดให้เนื้อหาที่ผลิตซ้ำขึ้นมาทั้งหมดต้องรับทราบถึงหน้าเว็บไซต์เฉพาะ ซึ่งได้นำข้อมูลเหล่านี้มาจากแพลตฟอร์มของเรา เราขอให้รับทราบและให้เครดิตสำหรับเนื้อหาต้นฉบับของเรา หากคุณหรือผู้ใช้รายอื่นละเมิดการใช้งานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของเราที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา บริการภาษาอะบาคัสจะตีความว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง และสิทธิ์ของคุณในการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการใด ๆ ของเราจะถูกระงับ หากคุณละเมิดการผลิตซ้ำเว็บไซต์ของเรา เราขอให้คุณลบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่คุณได้คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือทำลายสื่อสิ่งพิมพ์ของสิ่งที่คุณได้คัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไปนั้น

การใช้งานเนื้อหาที่เหมาะสมของบริการภาษาอะบาคัส

ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1976 (สหรัฐอเมริกา) เงินช่วยเหลือจะได้รับสำหรับสิ่งที่ถือเป็น “การใช้งานที่เหมาะสม” ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น การรายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา และการวิจัย ดังนั้น การใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของเรา ซึ่งอาจได้รับหรืออาจไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง จึงได้รับการคุ้มครองโดย “การใช้งานที่เหมาะสม” ดังกล่าว เนื้อหาดังกล่าวได้รับการนำเสนอแก่ผู้ชมหรือผู้ใช้แพลตฟอร์มของบริการภาษาอะบาคัส เพื่อการแสดงความคิดเห็น การศึกษา และการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยถือเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องตามกฎหมาย 

ชื่อทางการค้าของบริการภาษาอะบาคัส

ชื่อทางการค้าที่เป็นของ อะบาคัสมัลติมีเดีย (Abacus Multimedia) รวมถึง บริการภาษาอะบาคัส (Abacus Language Services) ร่วมกับชื่ออื่น ๆ ที่อาจใช้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ของเรา และชื่ออื่น ๆ ที่เราอาจสร้างขึ้นในอนาคต ถือเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริการภาษาอะบาคัส และที่ใช้บังคับได้ ถือเป็นบริการหรือชื่อทางการค้าที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อทางการค้า และที่อยู่โดเมนที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินของอะบาคัสมัลติมีเดีย และ/หรือบริษัทในเครือ และห้ามผลิตซ้ำหรือใช้งานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

การชดใช้ค่าเสียหายทางปัญญาของบริการภาษาอะบาคัส

ทุกบุคคลและทุกฝ่ายที่ส่งข้อความ เอกสาร วิดีโอ เสียง งานศิลปะ แนวคิดหรือทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นใดไปยังบริการภาษาอะบาคัส จะถือว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราจากข้อกล่าวหาเรื่องการจัดสรรทางปัญญา บริการภาษาอะบาคัสให้คำมั่นว่า จะปกป้องเอกสารและแนวคิดต่างๆ ที่อาจอยู่ในความดูแลของเราเป็นการชั่วคราว และจะไม่คัดลอก รักษา หรือแบ่งปันเอกสาร แนวคิด หรือทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเอกสารถึงเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการละเมิดความปลอดภัยในระหว่างการส่ง หากความคิด แนวความคิด หรือสาระสำคัญของเนื้อหาที่คุณส่งให้เราปรากฏในเนื้อหาหรือผลงานที่ตามมา ซึ่งเราได้เกี่ยวข้องหรือได้ผลิตขึ้น นั่นไม่ใช่เพราะเราจัดสรรหรือแบ่งปันทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ แต่เป็นเพราะความคิดดังกล่าวได้มาถึงเราแล้ว หรือผ่านทางบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือจากสาธารณสมบัติ บริการภาษาอะบาคัสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และดูแคลนการปฏิบัตินี้อย่างที่สุด 

การระงับข้อพิพาท

การให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริการภาษาอะบาคัส ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทตามกฎหมายกับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการภาษาอะบาคัส เราต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเราอาจทำการยุติความสัมพันธ์ของเรากับผู้ให้บริการรายนั้น หากเราเชื่อว่าการร้องเรียนของคุณถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริการภาษาอะบาคัสจะปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดอันเนื่องมาจากความรับผิดที่เรียกร้องใด ๆ จากข้อพิพาทนั้น

ตัวเลือกการชำระเงิน

บริการภาษาอะบาคัส หรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเรา อาจยอมรับหรือขอตัวเลือกการชำระเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ตัวเลือกการชำระเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาจากที่ใด

เมื่อคุณใช้หนึ่งในตัวเลือกการชำระเงินที่มีให้เลือกจากผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต/เดบิต หรือวิธีการชำระเงินแบบอื่น จะถือว่าคุณตกลงว่า คุณเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรหรือวิธีการชำระเงินดังกล่าว และคุณต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมดังกล่าว บริการภาษาอะบาคัส หรือผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการชำระเงินด้วยวิธีทางกฎหมายใด ๆ ที่เราหรือพวกเขาเห็นว่าจำเป็น

การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล

บริการภาษาอะบาคัสจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและบุคคลภายนอก ซึ่งส่งถึงเราผ่านตัวกลางทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มของเรา ในขณะที่เราใช้มาตรการเพื่อปกป้องความลับจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะไม่รับประกันการเข้าถึงข้อมูลของเราที่ได้รับโดยปราศจากความยินยอมจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ผ่านการแฮ็กหรือวิธีการอื่นที่ไม่ได้รับการอนุมัติ/วิธีการผิดกฎหมาย) ต่อข้อมูลที่เราเก็บรักษาไว้

ความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer)

เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยทางดิจิทัล เว็บไซต์ของบริการภาษาอะบาคัสอาจใช้การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อให้เข้าใจว่าเบราว์เซอร์ของคุณโต้ตอบกับ SSL อย่างไรบ้าง คุณควรทำการค้นคว้าด้วยตัวคุณเองเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเหล่านั้น โดยปกติแล้ว การเชื่อมต่อความปลอดภัยจะแสดงด้วยไอคอนล็อคแบบปิดบนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยปกติแล้ว เมื่อเบราว์เซอร์เข้ากันได้กับ SSL ธุรกรรมจะกลายเป็นธุรกรรมที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หากต้องการดูว่าการเชื่อมต่อของคุณปลอดภัยหรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดการแสดงผลสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ 

ผู้เยาว์/เด็ก

บริการภาษาอะบาคัสไม่ได้มีเจตนาในการรวบรวมหรือส่งเสริมการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือเด็กโดยปราศจากความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ทำการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก/ผู้เยาว์โดยละเมิดนโยบายของเรา บริการภาษาอะบาคัสจะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีที่ทำได้เมื่อเราทราบเรื่องนี้ หากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายร้องขอข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่ในปกครองหรือบุตรหลานของพวกเขา เราจะปฏิบัติตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเขา 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริการภาษาอะบาคัส

ข้อมูล รูปภาพ gif แผนที่ และเอกสารต้นฉบับอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มใด ๆ และทั้งหมดของบริการภาษาอะบาคัส จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานโดยผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้แล้วในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายอื่น ๆ ของเรา บริการภาษาอะบาคัสขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือป้องกันในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในทุกเขตอำนาจศาลกับข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของเรา ไม่ว่าจะเพื่อการแจกจ่ายซ้ำ ขายต่อ หรือการใช้ข้อมูล ข้อมูล หรือเนื้อหาในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ จากแพลตฟอร์มของเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการภาษาอะบาคัส หรือนโยบายอื่นๆ หรือต้องการแจ้งข้อกังวลใดๆ ให้เราทราบ โปรดติดต่อเราผ่านหน้าติดต่อเรา เราขอขอบคุณที่ทราบปัญหาทางเทคนิคที่คุณอาจพบ เพื่อที่เราจะสามารถปรับปรุงบริการของเราได้ เราให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริการภาษาอะบาคัส

Abacus Language Services