Abacus Language Services

การเรียงพิมพ์

การแปลที่สมบูรณ์แบบต้องอาศัยการเรียงพิมพ์ที่อย่างมีฝีมือและการนำเสนอด้วยภาพอย่างชำนาญ นักออกแบบกราฟิกของเราเลือกแบบอักษร กราฟิก และการวางผังข้อมูลที่สมบูรณ์แบบเพื่อซิงโครไนซ์และจับเข้ากับให้ตรงภาพลักษณ์องค์กรของคุณ

การแปลที่สมบูรณ์แบบเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้น วิธีที่คุณนำเสนอและแสดงข้อความของคุณออกมาจะสามารถส่งผลกระทบได้มากมายเช่นเดียวกับข้อความของคุณที่สื่อออกไป ตัวอักษรที่แตกต่างกันใช้แบบอักษรที่แตกต่างกัน – บางแบบให้ความรู้สึกทันสมัย คลาสสิก เชิงศิลปะ เชิงเยาว์วัย ฯลฯ เรามีนักออกแบบกราฟิกในบริษัทของเราเอง ซึ่งจะจับคู่เนื้อหาภาษาต่างประเทศกับภาพลักษณ์องค์กรหรือสไตล์ส่วนตัวตามที่คุณต้องการ

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services