Abacus Language Services

การถอดความ

การแปลการถอดความจากเสียงและวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์หลายประการ – ภาพยนตร์และความบันเทิง วิดีโอการฝึกอบรม และแม้แต่การแปลบันทึกของตำรวจนอกเครื่องแบบหรือสื่อมวลชน

เมื่อเรารับหน้าที่ในการการถอดความ เราจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่แม่นยำว่าลูกค้าของเราสนใจในสิ่งใด จำเป็นต้องมีการแปลความหมายที่แน่ชัดหรือไม่ ความเข้าใจโดยประมาณของหัวข้อการสนทนาเป็นอย่างไร หรือจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางนิติเวชหรือไม่ หากจำเป็น เราสามารถรายงานความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับสำเนียง อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ ของผู้พูดได้ เราจะตอบสนองความต้องการของคุณตามที่คุณต้องการ.

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services