Abacus Language Services

กฎหมาย/การย้ายถิ่นฐาน

การแปลเอกสารทางกฎหมาย คำชี้แจง และเอกสารเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานอาจมีผลที่ตามมาราคาแพงหากไม่ดำเนินการให้สมบูรณ์ นักแปลของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเสมอ

นักแปลของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเสมอ ข้อผิดพลาดในการแปลทางกฎหมายนั้นแทบจะไม่สามารถยอมรับได้ ดังนั้นเราจึงขอให้การแปลทั้งหมดหรือทางกฎหมายและการย้ายถิ่นฐานได้รับการตรวจสอบในระดับที่สูงขึ้น

Abacus Language Services
ความคิดเห็นของลูกค้า
Abacus Language Services